Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
news

08.09.2020

Rozgrywki

Odsłon: 625

Piotr Ciesielski

Ekwiwalenty za wyszkolenie - wytyczne

Zarząd Łódzkiego Związku Koszykówki na posiedzeniu w dniu 7 września 2020 roku przyjął propozycję Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek ŁZKosz, dotyczącą wprowadzenia wytycznych, które wykorzystywane będą przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika-wychowanka w sytuacjach spornych.

Przypominamy, że klub macierzysty, w przypadku transferu zawodnika, który posiada status wychowanka, ma prawo do otrzymania ekwiwalentu za jego wyszkolenie. Regulamin Opłat PZKosz reguluje wyłącznie górną jego granicę, w zależności od cyklu rozgrywkowego, w którym ma występować gracz (np. max. 4 000 zł za U15, max. 6 000 zł za U17, max. 10 000 zł za II LM).

W sytuacji, kiedy klub pozyskujący nie zgadza się na wysokość ekwiwalentu, proponowaną przez klub macierzysty, istnieje możliwość odwołania się do Łódzkiego Związku Koszykówki (w przypadku transferów międzywojewódzkich – do PZKosz) i to ŁZKosz ustala wtedy jego wysokość. Bardzo duże „widełki”, ustalone w Regulaminie Opłat PZKosz (np. 0-10 000 zł w przypadku transferu do II LM) powodowały jednak coraz częstsze spory między klubami i coraz większą liczbę spraw, kierowanych do Wydziału Rozgrywek ŁZKosz.

Aby w miarę możliwości uniknąć lub chociaż zminimalizować problemy, wynikające z rozpatrywania tego typu spraw, Przewodniczący Wydziału Rozgrywek zaproponował (a Zarząd ŁZKosz przychylił się do tej prośby i przyjął je w formie uchwały), aby wprowadzić kryteria, na podstawie których ustalany będzie ekwiwalent w sytuacjach spornych. Będzie on uzależniony od czynników, wymienionych w RWS. Maksymalna kwota ekwiwalentu, przewidziana dla danego cyklu rozgrywkowego, podzielona zostanie na następujące składowe i one będą rozpatrywane przez Wydział Rozgrywek przy ustalaniu kwot w przypadkach spornych:

1. klasa sportowa zawodnika oraz udział w grze drużyn klubu (40% kwoty maksymalnej) - pełna kwota przy czołowym zawodniku na szczeblu województwa, występującym regularnie w większości meczów swojej drużyny

2. liczba sezonów, w których zawodnik występował w klubie (40% kwoty maksymalnej) - pełna kwota przy grze od cyklu skrzatów do cyklu, dla którego wydawany jest list czystości, a jeśli gracz występował krócej, obniżenie proporcjonalne tej kwoty

3. wkład finansowy rodziców w proces szkolenia (20% kwoty maksymalnej) - obniżenie ekwiwalentu jedynie w przypadku znacznych wydatków, ponoszonych przez rodziców (bardzo wysokie składki członkowskie, zakup strojów meczowych, pokrywanie kosztów uczestnictwa w meczach i turniejach itd.)

Jednocześnie cały czas podkreślamy, że podstawową i najlepszą drogą na przeprowadzenie transferu jest porozumienie między klubami i niewchodzenie na drogę sporu, rozwiązywanego przez ŁZKosz. Aby do tego bardziej zmotywować, w Regulaminie Opłat ŁZKosz zachowana została dotychczasowa kwota 200zł jako opłata za wniesienie wniosku do WR ŁZKosz w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu (ma to na celu uniknięcie sytuacji, gdy każdy transfer będzie trafiał jako sporny do WR ŁZKosz).

UWAGA: powyższe wytyczne mają zastosowanie wyłącznie w przypadku transferów między dwoma klubami, zrzeszonymi w ŁZKosz; spory między klubami z różnych województw, rozpatrywane są przez Polski Związek Koszykówki

Treść dokumentu TUTAJ

Newsletter - zapisz się

Sponsorzy

KEEZA Zet kreska Novotel Platin Studio

Partnerzy

Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski PZkosz