Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
news

10.09.2020

Rozgrywki

Odsłon: 419

Olga Gocek

KKS Bzura poza rozgrywkami

Zarząd Łódzkiego Związku Koszykówki na posiedzeniu w dniu 7 września 2020 roku podjął ważne uchwały, związane z klubem KKS Bzura Łowicz.

Na podstawie Regulaminu Zawodów ŁZKosz, w związku z nieuregulowaniem zobowiązań finansowych w terminie do 31 lipca 2020 roku i posiadanym przez klub zadłużeniem wobec Łódzkiego Związku Koszykówki, drużyny klubu KKS Bzura Łowicz nie zostaną dopuszczone do rozgrywek ŁZKosz w sezonie 2020/2021.

W związku z niedopuszczeniem drużyn klubu KKS Bzura Łowicz do rozgrywek, zadłużeniem klubu względem ŁZKosz oraz mając na uwadze dobro dzieci, którym należy umożliwić dalszy rozwój koszykarski, a którego nie mogą mieć zapewnionego w klubie macierzystym z powodu braku możliwości udziału w rozgrywkach ligowych, Zarząd ŁZKosz postanowił ustalić inną kwotę ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników-wychowanków. Zawodnicy zmieniający barwy klubowe i przechodzący z klubu KKS Bzura Łowicz do innych klubów w województwie łódzkim w sezonie 2020/2021, będą mieli wyznaczony ekwiwalent za wyszkolenie na 25% kwoty maksymalnej, przewidzianej w Regulaminie Współzawodnictwa Sportowego PZKosz dla danego cyklu rozgrywkowego.

Wszystkie zapytania dot. procedury przejścia zawodników do innych klubów prosimy kierować do szefa Wydziału Rozgrywek kol. Piotra Ciesielskiego - rozgrywki@lzkosz.pl

Ze strony klubu KKS Bzura sprawami tymi zajmuje się Dyrektor Biura Pan Jarosław Nowak - kksbzura@gmail.com

Newsletter - zapisz się

Sponsorzy

KEEZA Zet kreska Novotel Platin Studio

Partnerzy

Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski PZkosz